Infolinia: 22 880 90 80

Grupa LUX MED

Grupa LUX MED to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Klienci korporacyjni korzystają z pracowniczych programów zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej w ramach indywidualnych abonamentów  (Planów Opieki Medycznej), a także świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Pod opieką Grupy LUX MED znajduje się ponad 1 900 000 pacjentów. Obecnie opieka medyczna świadczona jest w ponad 200 placówkach.

Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach LUX MED i Medycyny Rodzinnej.

Grupa ma siedem szpitali świadczących opiekę z zakresu onkologii, endoskopii, chirurgii, usług specjalistycznych, medycyny sportowej i ortopedii, które działają pod markami Magodent, LUX MED Szpital Puławska, Carolina Medical Center i MegaMed.

Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową - LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

Ponadto w ramach Grupy LUX MED działają: LUX MED Diagnostyka realizująca usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, LUX MED Stomatologia oraz EURODENTAL świadczące usługi stomatologiczne, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny Tabita dla osób starszych i pacjentów wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji oraz MegaMed oferujący opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia.

Grupa LUX MED opiekuje się najlepszymi polskimi sportowcami jako Główny Partner Medyczny Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy Bupa.

Więcej informacji można znaleźć na www.luxmed.pl