Infolinia: 22 880 90 80

Szkolenia

LUX MED Diagnostyka stale prowadzi działania zmierzające do zwiększenia wiedzy w obszarze diagnostyki obrazowej specjalistów różnych dziedzin.

Proponujemy warsztaty dla lekarzy radiologów w następujących blokach tematycznych:

Urologia
Nowotwory nerki, miedniczki nerkowej, moczowodu, pęcherza moczowego
Spektroskopia MR gruczołu krokowego-miejsce metody w algorytmie diagnostycznym


Ginekologia
Nowoczesna diagnostyka obrazowa w onkologii ginekologicznej
Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka szyjki macicy; Rola KT i MR w diagnostyce raka trzonu macicy
Rak jajnika-metody obrazowe; Algorytm postępowania diagnostycznego
Diagnostyka obrazowa w nowotworach pochwy i sromu
Obraz wznów miejscowych i rozsiewu w raku jajnika trzonu i szyjki macicy w badaniu KT oraz MR
Diagnostyka obrazowa u kobiet w ciąży
    
Diagnostyka kości i tkanek miękkich
MR w pierwotnych nowotworach kości i guzach tkanek miękkich
MR w guzach tkanek miękkich narządów ruchu
Miejsce diagnostyki obrazowej w pierwotnych guzach kości
Diagnostyka radiologiczna i różnicowanie zmian kostnych w przebiegu nowotworów
Osteosarcoma, Chondrosarcoma; Szczegółowa Diagnostyka Guzów Kości
Szpiczak mnogi; Szczegółowa Diagnostyki Guzów Kości
Mięsak Ewinga; Szczegółowa Diagnostyka Guzów Kości
Guz olbrzymiokomórkowy; Szczegółowa Diagnostyka Guzów Kości
Włóknisty ubytek korowy; Guzy pochodzące z tkanki łącznej; Szczegółowa Diagnostyka Guzów Kości

Diagnostyka płuc i krtani
Nowotwory krtani i płuc
Diagnostyka i ocena stopnia zaawansowania raka krtani
Łagodne zmiany nowotworowe tchawicy i oskrzeli
Stopniowanie raka płuca
Rak płuca-monitorowanie leczenia, rola diagnostyi obrazowej

Diagnostyka sutków
Diagnostyka piersi; mammografia; badanie MR sutków
Mammografia; przegląd patologii sutka; Różnicowanie mikrozwapnień
Wskazania do badania piersi metodą rezonansu magnetycznego
Protokół badania piersi metodą rezonansu magnetycznego
Technika badania MR piersi
Technika biopsji sutka pod kontrolą MR
Rezonans magnetyczny piersi badania funkcjonalne- obrazowanie dyfuji wody (DWI)
Rak przewodowy in situ – obraz w badaniu MR
Spektroskopia protonowa MR guzów sutka
Interpretacja obrazow w MR sutka
Monitorowanie leczenia metodą MR
Rola badania MR w diagnostyce raka sutka w u osób z grupy wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego, ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe
Rola badania MR u kobiet po wszczepieniu implanów, expanderów

Pozostałe wykłady
NSF u chorych onkologicznych
Przegląd metod obrazowych stosowanych w proktologii; Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny (TK,MR)
Miejsce obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w onkologii
Nowotwory OUN, diagnostyka obrazowa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!