Infolinia: 22 880 90 80

Outsourcing usług diagnostycznych

Outsourcing usług diagnostycznych daje możliwość przekazania odpowiedzialności za obszary wspomagające, jakim jest kosztochłonna diagnostyka obrazowa i skupieniu się na podstawowej działalności szpitala. Taka współpraca daje możliwość wykorzystania kompetencji partnera, jakim jest LUX MED Diagnostyka. W krótkim czasie pojawiają się wymierne korzyści finansowe, wynikające z pozyskania firmy zewnętrznej do inwestycji. Pozwala to na obniżenie kosztów utrzymania diagnostyki obrazowej, uzyskania dodatkowych przychodów z dzierżawy i\lub najmu oraz podnoszenia jakości poprzez efektywną organizację pracy i sprawdzone procedury kooperanta.

LUX MED Diagnostyka specjalizuje się w outsourcingu pracowni diagnostycznych rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, RTG i mammografii. Naszym Partnerom oferujemy przejęcie lub dzierżawę istniejących pracowni diagnostycznych, jak i tworzenie pracowni od podstaw. W ramach usług dostarczamy Państwu:

 • najbardziej efektywne kosztowo rozwiązania diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, uwzględniając przy tym park sprzętowy i planowanie czasu pracy lekarzy radiologów,
 • opiekę serwisową w zakresie sprzętu diagnostycznego i oprogramowania,
 • infrastrukturę teleinformatyczną,
 • pakiet specjalistycznych szkoleń kadry medycznej,
 • możliwość przejęcia obowiązków zarządzania personelem pracowni diagnostycznej,
 • inne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

LUX MED Diagnostyka na zasadzie outsourcingu usług diagnostyki obrazowej współpracuje z wieloma podmiotami publicznej i prywatnej służby zdrowia w Polsce. Gwarantujemy rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb oraz indywidualną ocenę efektywności proponowanych rozwiązań.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Outsourcing kompleksowy - świadczenie przez LUX MED Diagnostyka usług stacjonarnych (MR, TK, RTG, mammografia) w oparciu o umowę dzierżawy lub umowę o podwykonawstwo. Dzierżawiąc pomieszczenia lub istniejące pracownie bezpośrednio od naszych Partnerów, zapewniamy pełną obsługę projektu, począwszy od przygotowania pomieszczeń, poprzez instalację i dostawę urządzeń, aż po wykonanie i opis badań.

 

Outsourcing mobilny – świadczenie przez LUX MED Diagnostyka usług diagnostycznych w zakresie mammografii. Wysokiej klasy mammografy zainstalowane są w specjalnie przystosowanych naczepach. Tego typu pracownie zdolne są dotrzeć nawet do najmniejszych miejscowości, znacznie oddalonych od centrów specjalistycznych. Dzięki temu badania mogą odbywać się niemal w każdym miejscu.

 

Outsourcing personelu – dostosowując się do tego typu współpracy, ustawicznie prowadzimy proces rekrutacji w różnych dziedzinach radiologii. Jest to ściśle związane z prowadzonym przez nas bankiem danych o specjalistach radiologii, technikach elektroradiologii, pracownikach administracyjnych spełniających określone kryteria, aby zapewnić naszym Partnerom możliwość ich szybkiego zatrudnienia przy określonych projektach. Pozwala to na podejmowanie szybkich decyzji, sprawną finalizację procesu oraz dużą elastyczność we współpracy z Partnerami.

Wykorzystywanie outsourcingu w codziennej pracy placówki medycznej, wiąże się z szeregiem korzyści. W każdym przypadku jest to kwestia indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych Partnerów.


Korzyści ekonomiczne:

 • eliminacja kosztów – dodatkowe przychody
 • sprzęt medyczny – zakup, wymiana, awarie, umowy serwisowe i inne
 • personel – zatrudnienie, całodobowe dyżury, szkolenia, przywileje i inne aspekty socjalne
 • materiały medyczne
 • infrastruktura teleinformatyczna – hardware i software
 • pomieszczenia – adaptacja, remonty, dostosowanie i inne
 • media – energia elektryczna, CO, utrzymanie pracowni
 • dodatkowe dochody z najmu pomieszczeń/dzierżawy aparatów
 • ubezpieczenia
 • inne

Korzyści jakościowe:

 • dostęp do nowych technologii – sprzęt medyczny, software, hardware
 • Kadra Naukowa (w tym 6 profesorów)
 • ocena badań przez wysokospecjalistyczną kadrę lekarską
 • stały monitoring jakości badań - audyty
 • rozszerzenie oferty o badania wysokospecjalistyczne
 • ścisła współpraca z lekarzami klinicystami – kominki, szkolenia
 • dobre praktyki w funkcjonowaniu pracowni diagnostycznych
 • certyfikaty jakościowe

Korzyści operacyjne:

 • finansowanie inwestycji będących przedmiotem outsoursingu
 • skupienie się na podstawowej działalności dochodowej szpitala
 • część inwestycji po zakończeniu współpracy pozostaje w szpitalu
 • wyłączenie z odpowiedzialności zarządczej obszarów diagnostycznych
 • efektywne wykorzystanie zasobów administracyjnych – pracownicy techniczni, biurowi, bezpośrednia obsługa pacjenta itp.
 • brak odpowiedzialności za nadzór i kontrole instytucji zewnętrznych w obszarach objętych outsourcingiem – Sanepid, Ochrona radiologiczna, NFZ itp.