Infolinia: 22 880 90 80

Tomografia komputerowa twarzoczaszki

Tomografia komputerowa jest doskonałym narzędziem w ocenie zmian patologicznych w obrębie twarzoczaszki. Badanie wykonuje się w technice spiralnej, cienkowarstwowej uzyskując obrazy o dużej szczegółowości. Ocenia się zarówno tkanki miękkie, jak i struktury kostne. Główną grupę wskazań stanowią zmiany pourazowe kości twarzoczaszki, nowotwory łagodne i złośliwe oraz ocena zakresu ich naciekania. Podczas badania w określonych przypadkach podaje się kontrast dożylny.

Dotychczas, podczas badania pacjent często leżał na brzuchu, w niewygodnej pozycji. Skrócenie czasu procedury, możliwe na aparacie wykorzystywanym w naszym Zakładzie ma duże znaczenie dla komfortu chorego. Szersze stosowanie rekonstrukcji wielopłaszczyznowych często pozwala na całkowite odstąpienie od układania pacjenta na brzuchu i wykonanie badania w leżeniu na plecach. Wzrost liczby rzędów detektorów wpływa na poprawę jakości rekonstrukcji trójwymiarowych oraz umożliwia zastosowanie warstw submilimetrowych, szczególnie istotnych w stanach pourazowych. Do oceny wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy oraz po urazach, badanie wykonujemy bez podania środka cieniującego, odmiennie niż w diagnostyce pacjentów z procesami rozrostowymi (nowotwory pierwotne, przerzutowe oraz nacieki z narządów sąsiednich).

Wskazania: 

  • ocena zmian pourazowych kości twarzoczaszki
  • ocena przedoperacyjna kości twarzoczaszki
  • ocena zaawansowania guzów łagodnych i złośliwych
  • ocena naciekania kości przez nowotwory
  • zmiany zapalne
  • inne

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!