Infolinia: 22 880 90 80

Tomografia komputerowa serca

Badanie umożliwiające wizualizację serca - jednej lub wielu faz. W obszarze badań serca możliwe jest wykonywanie:

  • badań naczyniowych serca, czyli koronarografii TK i badania żył wieńcowych serca;
  • oceny parametrów czynnościowych serca (objętości, skurczowej, rozkurczowej, wyrzutowej, grubości, ruchomości i kurczliwości ścian);
  • oceny badań naczyniowych i planowanie stentów poprzez usuwanie struktur kostnych, izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości oraz rozwiniecie naczynia i szybkie analizy (średnicy, powierzchni i kątów);
  • ocena zwapnień metodą Agatstona.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!