Infolinia: 22 880 90 80

Tomografia komputerowa nadgarstka

Wielorzędowe systemy tomografii komputerowej, oprócz możliwości oceny skomplikowanych złamań (cienkie warstwy, rekonstrukcje wtórne 2D i 3D) są przydatne w niektórych badaniach tkanek miękkich, dla których badaniem z wyboru jest rezonans magnetyczny. Nowoczesne oprogramowanie umożliwia nakładanie na siebie obrazów z różnych poziomów przekroju kończyny do obliczeń geometrycznych kątów np. antewersji, czy innych, pomocnych przy planowaniu zabiegów ortopedycznych.

W przypadku badania wyjątkowo długich odcinków kości, czas ekspozycji skraca się wraz ze wzrostem liczby rzędów detektorów aparatu.

W badaniach tomografii komputerowej tych narządów stosuje się dwie różne techniki w zależności od wskazań.

Do pierwszej grupy wskazań należą badania wykonywane bez stosowania środków cieniujących i mające na celu ocenę struktury kostnej w takich jednostkach chorobowych jak: choroba Pageta, dysplazja włóknista, zmiany pourazowe czy choroba zwyrodnieniowa dużych stawów, w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego w przeglądowym zdjęciu RTG.

Druga grupa wskazań, oprócz oceny struktur kostnych, obejmuje zmiany w tkankach miękkich wokół kości oraz nacieki zapalne i nowotworowe szerzące się z kości na tkanki miękkie lub odwrotnie. Wskazania obejmują nowotwory łagodne i złośliwe kości i stawów, ocenę rozległości nacieków nowotworowych i ich stosunku do jamy szpikowej i tkanek miękkich oraz przewlekłe i nietypowe stany zapalne kości i stawów. Konieczne jest podanie środka cieniującego (pacjent na czczo).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!