Infolinia: 22 880 90 80

Tomografia komputerowa jamy brzusznej

Podobnie jak w innych badaniach wymagających wstrzymania oddechu, w tomografii komputerowej jamy brzusznej zwiększenie liczby rzędów detektorów podnosi jakość obrazów i ogranicza czas badania przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości obrazów. Pozwala to również na zwiększenie zakresu badania.
Dzięki spiralnym wielorzędowym tomografom komputerowym, stały się możliwe do wykonania badania dynamiczne, wielofazowe, czy planimetryczne w obrębie wątroby i trzustki pozwalające na dokładną ocenę zmian ogniskowych. Najnowszymi metodami badania jelita grubego jest kolonografia wirtualna, której jakość wzrasta wraz ze skróceniem czasu badania (ze względu na perystaltykę i konieczność wstrzymania oddechu). Technika ta jest dostępna jedynie w tomografii wielorzędowej.

Zawsze (poza urazami) wymagane jest przygotowanie pacjenta do badania. Polega ono na doustnym podaniu i wypełnieniu pętli jelitowych wodą lub 1-2% wodnym roztworem jodowego, jonowego środka cieniującego. Pozwala to oddzielić wnętrze jelita od sąsiadujących struktur oraz ocenę zmian w obrębie jego ściany. Pacjent przed badaniem powinien pozostać na czczo przez 3 godziny. Ilość podanego doustnie płynu, zależy od wskazań do badania. Płyny obojętne powinny być podawane niezależnie od wstrzymywania się od jedzenia celem uniknięcia odwodnienia.

Tomografia komputerowa jamy brzusznej pozwala ocenić narządy miąższowe (wątroba, śledziona, trzustka, nerki) w przypadkach nowotworów łagodnych i złośliwych, pierwotnych i wtórnych. Metoda ta pozwala również na badanie rozległości nacieków zapalnych i nowotworowych w obrębie ścian żołądka, pęcherzyka żółciowego, jelita cienkiego i grubego, nadnerczy oraz ocenę ewentualnej wznowy operowanego guza.

Wskazania:

  • Zmiany nowotworowe
  • Zmiany zapalne np. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie wyrostka robaczkowego i inne
  • Niedrożność i podniedrożności przewodu pokarmowego
  • Krwawienie z przewodu pokarmowego
  • Objawy ogólne, np. chudnięcie, bóle brzucha, niedokrwistość
  • Urazy jamy brzusznej
  • Inne

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!