Infolinia: 22 880 90 80

Tomografia komputerowa głowy

Tomografia komputerowa jest obecnie badaniem pierwszego rzutu w diagnostyce stanów chorobowych dotyczących szeroko pojętej głowy (mózgowie, twarzoczaszka, zatoki przynosowe). Wskazania do tomografii komputerowej głowy są bardzo szerokie i można je podzielić na schorzenia dotyczące mózgowia (np. diagnostyka udarów mózgu, krwotoków mózgowych, guzów mózgu, urazów), twarzoczaszki (np. guzy, stany zapalne, urazy), zatok przynosowych (np. ostre i przewlekłe zapalenia, nowotwory itp).


Obrazy cienkich warstw pozwalają uzyskać wysokiej jakości rekonstrukcje trójwymiarowe takie jak VR (Volume Rendering), czy MPVR (Wielopłaszczyznowe Rekonstrukcje Objętościowe) wykorzystywane zwłaszcza w ocenie badań pourazowych oraz naczyniowych.
Diagnostyka głowy w tomografie komputerowym składa się z kilku odrębnych procedur wymagających odmiennego przygotowania pacjenta.


Badaniem tomografii komputerowej mózgowia możemy ocenić:

 • tkankę nerwową (z rozróżnieniem istoty szarej i białej),
 • przestrzenie zawierające płyn,
 • mózgowo-rdzeniowy (układ komorowy i układ zbiorników pajęczynówki).

W stanach nagłych - obejmujacych urazy, udary niedokrwienne i krwotoczne, a także w diagnostyce krwotoków podpajęczynówkowych (SAH), badanie wykonujemy bez przygotowania chorego.

Poza tymi sytuacjami, pacjent zawsze powinien być na czczo - ze względu na wskazania do dożylnego podania środka cieniującego, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie:

 • procesów rozrostowych i/lub przerzutów,
 • stanów zapalnych w obrębie mózgowia, opon mózgowych i kości,
 • malformacji naczyniowych.


Wskazania:

 • Ostry krwotok wewnątrzczaszkowy
 • Przewlekły krwotok wewnątrzczaszkowy
 • Ostry udar niedokrwienny
 • Ostry udar krwotoczny
 • Udary przewlekłe
 • Padaczka
 • Guzy mózgu (łagodne i złośliwe)
 • Urazy czaszkowo-mózgowe
 • Stany zapalne w obrębie czaszki
 • Ropień mózgu
 • Wodogłowie
 • Ciała obce
 • Zmiany kostne
 • Inne

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!