Infolinia: 22 880 90 80

Tomografia komputerowa angio jamy brzusznej i miednicy

Jest to badanie wymagające podania środków cieniujących za pomocą strzykawki automatycznej. Fazę badania dobiera się specjalnie tak, aby uzyskać jednolite wzmocnienie kontrastowe krwi płynącej w aorcie i jej gałęziach brzusznych i miednicznych. Umożliwia to ocenę między innymi takich patologii jak: tętniaki prawdziwe, rzekome i rozwarstwiające, zmiany miażdżycowe, umocowanie, rozprężenie i nieprawidłowości w obrębie stentgraftów aortalnych, drożność, zwężenia i anomalie tętnic trzewnych. Badania te mogą być również wykonywane w konkretnych odstępach czasu np. co 6 – 12 miesięcy w celu oceny powiększania się tętniaków i kwalifikacji do ewentualnego leczenia operacyjnego.

Drugą, dużą grupą wskazań jest angiografia tętnic nerkowych w diagnostyce nadciśnienia tętniczego. Badanie angiotomograficzne jest wykonywane jako badanie potwierdzające zwężenie lub jego brak stwierdzone w USG tętnic nerkowych.

Niekiedy badania tomografii komputerowej angio są również wykonywane dwufazowo (wdech i wydech) u osób zdrowych z objawami anginy trzewnej przy podejrzeniu ucisku przepony na pień trzewny.

Inną grupę wskazań stanowią anomalie naczyniowe w obrębie miednicy mniejszej i ocena unaczynienia guzów tej okolicy.


Wskazania:

 • Tętniaki prawdziwe i rzekome
 • Rozwarstwienia
 • Kwalifikacja do leczenia wewnątrznaczyniowego (stentgraftu)
 • Kontrola po leczeniu wewnątrznaczyniowym (stentgrafcie)
 • Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego
 • Kontrola po leczeniu chirurgicznym
 • Zwężenia miażdżycowe
 • Zespół Leriche’a
 • Anomalie naczyniowe
 • Zespół więzadła łukowatego
 • Zakrzepica t. krezkowej
 • Zakrzepica żylna
 • Anomalie żylne
 • Inne

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!