Infolinia: 22 880 90 80

Tomografia komputerowa angio

To bardzo przydatne klinicznie badanie pojawiło się dzięki wprowadzeniu spiralnej tomografii komputerowej, a jego wartość diagnostyczna wzrasta wraz z ewolucją tomografii wielorzędowej. Jednocześnie, postęp technologiczny pozwala na badanie naczyń o małej średnicy (uzyskanie bardzo cienkiej warstwy bez konieczności przedłużenia czasu ekspozycji) w dłuższym odcinku tułowia niż w tomografach jednorzędowych. Ponadto, tomografy wielorzędowe dzięki skróceniu czasu akwizycji pozwalają na badanie przy jednorazowym podaniu środka cieniującego tak rozległych obszarów anatomicznych, jak naczynia tętnicze kończyn dolnych wraz z tętnicami biodrowymi i końcowym odcinkiem aorty brzusznej.

Aby uwidocznić naczynia krwionośne, musimy podać dożylnie środek cieniujący. Ze względu na konieczność podania dużej jego ilości (zwykle 1,3 do 1,5 ml/kg masy ciała przy zawartości 300mg jodu/ml) do badania wskazane jest stosowanie środków niejonowych (mniejsze ryzyko powikłań toksycznych). Ich producenci zalecają, aby pacjent pozostawał przed badaniem przynajmniej 3 godziny na czczo.

Badanie dotyczyć może naczyń mózgowych (poszukiwanie tętniaków i przetok tętniczo-żylnych), tętnic szyjnych i kręgowych (ocena stopnia nasilenia zmian miażdżycowych), naczyń brzusznych (zwężenie głównych pni tętniczych - zwłaszcza tętnic nerkowych w poszukiwaniu przyczyny nadciśnienia),tętnic płucnych (zator tętnicy płucnej lub jej rozgałęzień), aorty piersiowej i/lub brzusznej (diagnostyka tętniaków).

Poza rutynową oceną przekrojów poprzecznych naczyń, istotnymi elementem oceny w badaniu tomografii komputerowej angio są rekonstrukcje 2D oraz trójwymiarowe rekonstrukcje wnętrza naczynia zawierającego krew ze środkiem cieniującym.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!