Infolinia: 22 880 90 80

Rezonans magnetyczny angio głowy

Rezonans magnetyczny angio głowy służy do nieinwazyjnej oceny naczyń mózgowych. Badanie to może stanowić element standardowego badania głowy lub oddzielne, dodatkowo zlecone badanie rezonansu magnetycznego. Głównymi wskazaniami do tego typu badań jest podejrzenie tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych lub innych malformacji naczyniowych. Uzyskane obrazy cechują się nieco mniejszą rozdzielczością przestrzenną w stosunku do angiografii tomografii komputerowej, ale badanie to nie naraża pacjenta na promieniowanie rentgenowskie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!