Infolinia: 22 880 90 80

Dostęp do dokumentacji medycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.

 

Ceny za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Wydanie dokumentacji medycznej - 1 strona- 0,32 zł
Wydanie dokumentacji medycznej - na nośniku CD - 1,84 zł
Wydanie wyciągu albo odpisu - 1 strona - 9,24 zł