Infolinia: 22 880 90 80

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i krótkotrwałym. W zależności od badanego narządu trwa od kilku sekund do paru minut. Podczas badania specjalna platforma z pacjentem wjeżdża do aparatu tomografii komputerowej. Pacjent znajduje się pomiędzy lampą a detektorami. Dzięki aparatom nowej generacji poprzez zastosowanie wielu rzędów detektorów promieniowania rentgenowskiego uzyskuje się większy jednorazowy zakres badania tomografii komputerowej, a dzięki temu możliwe jest zredukowanie do potrzebnego minimum dawki promieniowania. 


Badanie tomografii komputerowej składa się z kilku etapów. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje niezbędne informacje na temat przygotowania się do badania. Najczęściej informacje dotyczą tego, czy być na czczo, czy wykonać przed badaniem test wydolności nerek, ewentualnie jakie leki odstawić przed badaniem. Więcej informacji na temat przygotowania do badania tomografii komputerowej znajduje się tutaj.

Po zarejestrowaniu i zgłoszeniu się Pacjenta na badanie weryfikowane są dane personalne i medyczne na skierowaniu. Upoważniony personel pracowni przeprowadza wywiad dotyczący ewentualnych przeciwwskazań i schorzeń mogących mieć wpływ na przebieg badania.

W zależności od wskazań do badania, lekarz radiolog wybiera i akceptuje najbardziej optymalną diagnostycznie procedurę badania.

Jeżeli do badania potrzebne będzie podanie dożylnie środka cieniującego, konieczne jest wkłucie do żyły i założenie wenflonu. Po ułożeniu Pacjenta w tomografie wykonuje się skanowanie ciała w wybranym zakresie. Jest to procedura całkowicie bezbolesna. Podczas podawania środka cieniującego, Pacjent może odczuwać przejściowe uczucie ciepła lub parcia na pęcherz, ewentualnie mogą towarzyszyć temu niewielkie mdłości.

Kolejnym etapem jest analiza wykonanego badania przez lekarza specjalistę w zakresie diagnostyki obrazowej, wykonanie obróbki cyfrowej otrzymanych obrazów, a następnie opisu oraz dokumentacji z badania.

Na koniec do rąk Pacjenta i lekarza kierującego trafia opis badania – medyczna analiza otrzymanych obrazów oraz dokumentacja zdjęciowa zapisana najczęściej na płycie CD lub kliszy.


Jak działa tomograf komputerowy

Tomografia komputerowa jest techniką, która pozwala na uwidocznienie narządów ciała ludzkiego. Aparatura tomograficzna wykorzystuje promienie rentgenowskie, te same, które mają zastosowanie w radiologii klasycznej. Główne części tomografu komputerowego to lampa rentgenowska i detektory, które są zawieszone po przeciwnych stronach na idealnie okrągłej obręczy. Pacjent wjeżdża do aparatu tomografii komputerowej na specjalnym stole i jest umiejscowiony pomiędzy lampą a detektorami. Lampa rentgenowska generuje promieniowanie, które przechodzi przez ciało pacjenta i jest odbierane przez detektory. Podstawą uzyskania obrazu jest fakt, iż promieniowanie rentgenowskie jest w różny sposób osłabiane przez poszczególne narządy ciała. Detektory są w stanie zmierzyć poziom oslabienia i na tej podstawie tworzony jest przekrój ciała.

Ze względu na wykorzystanie lamp o różnych ogniskach możliwe jest dobieranie parametrów promieniowania w zależności od rodzaju badania i budowy ciała pacjenta. Otrzymane w ten sposób informacje przekształcane są na obraz cyfrowy. Ilość danych uzyskanych w czasie badania rośnie dzięki współcześnie stosowanym detektorom, co daje duże możliwości późniejszego ich przetwarzania. Oznacza to, że po wykonaniu badania, kiedy pacjent opuścił już pracownię, możemy wykorzystać otrzymane dane uzyskując dodatkowe prezentacje narządów. Zwykle są to dwu- i trójwymiarowe obrazy badanych struktur, a w przypadku układu krążenia obrazy podobne do angiografii subtrakcyjnej. Możliwe jest także wykonanie trójwymiarowych rekonstrukcji wnętrza organów posiadających światło (takich jak: naczynia krwionośne, żołądek, jelita, tchawica, drzewo oskrzelowe, a nawet wnętrze ucha środkowego). Rekonstrukcje takie określa się mianem rekonstrukcji wielopłaszczynowych, 3D lub wirtualną endoskopią. W chwili obecnej badania naczyniowe (tomografia komputerowa angio) pozwalają ocenić większość naczyń tętniczych i żylnych.

dla_pacjentow

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!