Infolinia: 22 880 90 80

Tomografia komputerowa

Przygotowanie pacjenta na badanie Tomografii Komputerowej:

 • ostatni posiłek należy spożyć co najmniej 6 godzin przed badaniem TK,
 • pacjent przed badaniem TK powinien być prawidłowo nawodniony, w tym celu należy wypić 1.5-2 l niegazowanej wody do 3 godzin przed badaniem,
 • w przypadku badań TK w sedacji należy pozostać na czczo (również bez przyjmowania płynów) co najmniej 6 godzin przed badaniem,
 • jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego
 • ze względu na wskazania medyczne w niektórych badaniach wymagane jest dożylne podanie tzw. jodowych środków kontrastowych, pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania może być znacznie ograniczona,
 • ponieważ środki kontrastowe zawierają jod, do badania TK z ich podaniem konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny: wykonane w okresie 21 dni poprzedzających TK u pacjentów bez dowodów/przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek, kreatyniny wykonane w okresie 7 dni poprzedzających TK u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek
 • pacjenci chorujący na cukrzycę leczeni Metforminą: z prawidłowymi parametrami nerkowymi (kreatynina < 1, e-GFR >60) nie ma wskazań do odstawiania Metforminy, z nieprawidłowymi parametrami nerkowymi (kreatynina > 1, e-GFR <60 powinni odstawić Metforminę na 48H przed i 48h po badaniu TK z dożylnym podaniem jodowego środka kontrastowego, w tym czasie pacjent jest zobowiązany do samokontroli poziomu glukozy we krwi i w razie stwierdzenia istotnej nieprawidłowości niezwłocznego skontaktowania się ze swoim lekarzem kierującym lub najbliższym szpitalem (SOR). Odstawienie Metforminy na czas badania powinno być uzgodnione z lekarzem prowadzącym leczenie cukrzycy,
 • każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie, w oparciu o wskazania diagnostyczne, przeszłość chorobową pacjenta(przebieg choroby pacjenta), oraz wyniki badań laboratoryjnych (w tym kreatyniny)
 • pacjenci z rozpoznanymi i leczonymi chorobami nerek mogą być badani w TK z podaniem jodowego środka kontrastowego, jednak każdorazowo decyzja jest podejmowana przez lekarza radiologa nadzorującego badanie w stosunku do danego pacjenta, w oparciu o jego stan zdrowia, wskazania diagnostyczne i wyniki badań laboratoryjnych, m.in. poziomu kreatyniny (i GFR –współczynnik przesączania kłębuszkowego). W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowo konsultacja nefrologa, sporadycznie ze względu na przesłanki medyczne radiolog może zdecydować o braku możliwości podania jodowego środka cieniującego i wykonaniu badania TK bez wzmocnienia kontrastowego, o fakcie tym każdorazowo jest informowany pacjent
 • pacjenci z rozpoznanymi chorobami tarczycy powinni być badani w TK z podaniem jodowego środka kontrastowego w przypadku prawidłowych parametrów TSH, fT3 i fT4, ponadto powinni dostarczyć aktualne wyniki tych badań. Pacjenci z nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy mogą być poddani badaniu TK z podaniem kontrastu jodowego tylko w stadium tzw. eutyreozy, tj. prawidłowego poziomu TSH, fT3, fT4. W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowo konsultacja endokrynologa o braku przeciwwskazań do podania jodowego środka kontrastowego
 • badanie TK z kontrastem ze wskazań życiowych może być wykonane także w sytuacji, kiedy pacjent ma przeciwwskazania do podania jodowego środka kontrastowego (np. z powodu niewydolności lub innej choroby nerek lub choroby tarczycy). W takiej sytuacji decyzję zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie (o ile jest to konieczne we współpracy z lekarzem kierującym).
 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka w ciągu najbliższych 24h, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.

Przeciwwskazania do badania tomografem komputerowym:

 • bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.
  Badanie kobiety w ciąży może odbyć się tylko w stanie zagrożenia zdrowia lub życia matki, za jej wiedza i w pełni świadomą zgodą. U pacjentek nieprzytomnych decyzję o wykonaniu badania z dożylnym podaniem środka cieniującego podejmuje lekarz kierujący po konsultacji z radiologiem nadzorującym badanie. Każdorazowo badając kobietę w ciąży należy zastosować wszelkie możliwe środki ochrony osobistej pacjenta przed promieniowaniem jonizującym dostępne w pracowni.


Uwaga!

 • przed badaniem Pacjent może zostać poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania. W niektórych badaniach jamy brzusznej lub miednicy mniejszej pacjent może zostać poproszony o wypicie wody na pół godziny przed badaniem. W niektórych badaniach jamy brzusznej i miednicy mniejszej może istnieć konieczność wykonania wlewu doodbytniczego wody lub wodnego roztworu środka kontrastowego. W części badań miednicy mniejszej u kobiet istnieje konieczność umieszczenia tamponu dopochwowego. Każdorazowo o powyższych wskazaniach pacjenta informuje lekarz radiolog wyjaśniając szczegółowe wskazania diagnostyczne.


Zgłaszając się na badanie TK pacjent powinien przynieść ze sobą:

 • aktualne skierowanie na badanie w oryginale,
 • aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21dni),
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim,
 • osoby niepełnoletnie – książeczkę zdrowia dziecka.

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem.

 

Przygotowanie do badania USG Doppler jamy brzusznej (aorty brzusznej i tt. biodrowych, tt. nerkowe, naczynia wątroby) 

Informacje ważne dla Pacjenta:

 • do badania, o ile lekarz nie zaleci inaczej należy być na czczo
 • co najmniej 6 godzin przed badaniem pacjent powinien być na czczo (również bez przyjmowania płynów)
 • nie należy też żuć gumy ani palić papierosów,
 • pacjenci przyjmujący leki – powinni leki przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając je niegazowaną wodą, nie później jednak, niż 1 godzinę przed badaniem,
 • w godzinach popołudniowych/wieczornych w dzień poprzedzający badanie należy unikać pokarmów i płynów wzdymających, napojów gazowanych, jogurtów, itp. 
 • pacjenci z tendencją do wzdęć – poza w/w zaleceniami, powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed badaniem,
 • w dniu poprzedzającym badanie należy przyjmować Simetigast Forte 1 kapsułka wieczorem i 1 kapsułka rano w dniu badania lub Espumisan 3 x dziennie po 3 do 4 kapsułek (środek odgazowujący – dostępny w aptece bez recepty),

Na badanie należy (w miarę możliwości) przynieść wyniki poprzednich badań USG danej okolicy, lub wyników badań–dotyczących tego problemu.

Badanie jest bezbolesne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania (nawet w ciąży)

 

Zgłaszając się na badanie USG pacjent powinien przynieść ze sobą:  

 • aktualne skierowanie na badanie w oryginale w przypadku umówienia pacjenta w LXD
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie  – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim,
 • osoby niepełnoletnie  – książeczkę zdrowia dziecka.

 

tomograf_dzieci

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!