Infolinia: 22 880 90 80

RTG

RTG kręgosłupa L-S i jamy brzusznej - przygotowanie do badania

W dniu poprzedzającym badanie:

 • należy zachować dietę lekkostrawną, bez pokarmów wzdymających, bez napojów gazowanych, mlecznych (np. jogurtów, kefirów),
 • należy zażyć preparat przeczyszczający zakupiony w aptece bez recepty (np. Regulax tabl., Xenna tabl, Forlax saszetki do rozpuszczenia) oraz Espumisan. Preparaty należy zażyć według ulotki dołączonej do opakowania.

W dniu badania:

 • pacjent pozostaje bez posiłku, na czczo.

Zgłaszając się na badanie RTG pacjent powinien przynieść ze sobą:

 • aktualne skierowanie na badanie,
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia dziecka.

UWAGA:

Skierowanie pacjenta na określone badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wynika z uzasadnionego przekonania lekarza lub innej osoby upoważnionej pokierowania na badanie, że jego wynik dostarczy informacji , które przyczynia się do powstania prawidłowego rozpoznania lub wykluczenia choroby, oceny jej przebiegu i postępów leczenia oraz ,że korzyści z tego tytułu przewyższą możliwe ujemne następstwa dla zdrowia, które mogą być związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące. ( ustawa z dnia 29 listoada2000r. Prawo atomowe Art. 33a. ust.4).

 


Urografia

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza.

Niezbędne badania dodatkowe:

 • decyduje lekarz kierujący na badanie,
 • badanie poziomu kreatyniny w surowicy krwi (lub GFR - współczynnik przesączania kłębkowego) jest rekomendowane przed wszystkimi badaniami wykonywanymi z podaniem kontrastu.

Za aktualne wyniki uznajemy:

 • badanie poziomu kreatyniny wykonane w okresie 7 dni poprzedzających KT u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek,
 • badanie poziomu kreatyniny wykonane w okresie 21 dni poprzedzających KT u osób zdrowych.


Sposób przygotowania do badania

 • W dniu poprzedzającym badanie:
  należy zachować dietę lekkostrawna,  bez pokarmów wzdymających, bez napojów gazowanych, mlecznych (np. jogurtów, kefirów)
 • należy zażyć preparat przeczyszczający zakupiony w aptece bez recepty ( np. Regulax  tabl., Xenna tabl. , Forlax saszetki do rozpuszczenia ) oraz Espumisan .Preparaty należy zażyć według ulotki dołączonej do opakowania.

W dniu badania:
- pacjent pozostaje  bez posiłku, na czczo,

- należy pić wodę niegazowaną, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem  .

 • bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz.
  po badaniu i przez następne 2 dni pacjent wypija więcej płynów niż normalnie w celu wypłukania jodowego środka kontrastowego podanego podczas badania.
   

Zgłaszając się na badanie Urografii pacjent powinien przynieść ze sobą :

 • aktualne skierowanie na badanie
 • aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami / przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21 dni)
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty) , laboratoryjnych , wypisy ze szpitala
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie  – książeczkę zdrowia dziecka

Skierowanie pacjenta na określone badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wynika z uzasadnionego przekonania lekarza lub innej osoby upoważnionej pokierowania na badanie, że jego wynik dostarczy informacji , które przyczynia się do powstania prawidłowego rozpoznania lub wykluczenia choroby, oceny jej przebiegu i postępów leczenia oraz ,że korzyści z tego tytułu przewyższą możliwe ujemne następstwa dla zdrowia, które mogą być związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące. ( ustawa z dnia 29 listoada2000r. Prawo atomowe Art. 33a. ust.4)

 

Leki

 • W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
 • Pacjenci leczeni preparatami Metforminy powinni zaprzestać jej przyjmowania na 48 godziny przed i na 24 godzin po badaniu.

Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi

 • Pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty informacyjne ze szpitala.
 • Poinformuj lekarza o uczuleniu na środki kontrastowe, alergii i schorzeniach nerek (zwłaszcza chorzy z klirensem kreatyniny (GFR) poniżej 30 ml/min).
 • Poinformuj biały personel (lekarz, pielęgniarka, technik) o ciąży.
  Podczas badania:
 • Badanie wymaga podania kontrastu.
 • Poinformuj o nagłych dolegliwościach.

Przeciwwskazania
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest pierwszy trymestr ciąży. Drugi i trzeci trymestr są przeciwwskazaniem względnym - w zależności od wskazań medycznych. W razie wątpliwości pacjentka powinna we własnym zakresie wykonać test ciążowy.

LUX MED Diagnostyka: RTG

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!