Infolinia: 22 880 90 80

Rezonans magnetyczny

1. Wykonanie badania rezonansem magnetycznym nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania.

2. Przed badaniem MR bez wskazań do dożylnego podania środka kontrastowego nie jest wymagane pozostanie na czczo.

3. W przypadku badania MR w sedacji należy pozostać na czczo (również bez przyjmowania płynów) co najmniej 6 h przed badaniem.


Sedacja u dzieci od 2-go r.ż.

Dziecko pozostaje na czczo:

 • 6 godzin przed badaniem jeśli karmione jest pokarmami stałymi
 • 4 godziny przed badaniem jeśli karmione jest mlekiem matki

Najmłodsze dzieci powinny być badane jak najwcześniej.

Nie znieczulamy dzieci w trakcie infekcji i bezpośrednio po przebytej infekcji ( umownie do 10- 14 dni po ustąpieniu objawów).

Przed umówieniem terminu badania proszę podać datę ostatnio przebytej infekcji.

4.  W celu prawidłowego nawodnienia organizmu przed badaniem MR zalecane jest wypić około 1.5-2 litrów niegazowanej wody do 5 godzin przed badaniem, w przypadku jeśli badanie MR ma być wykonane z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy pozostać na czczo co najmniej 6 godzin przed badaniem, (bez przyjmowania pokarmów stałych, oraz innych płynów niż wskazany w poprzednim punkcie-niegazowanej wody przyjmowanej do 3 godzin przed badaniem jako nawodnienie),

 

5. Do badania należy  przystąpić w luźnym ubraniu pozbawionym w szczególności metalowych elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze i telefon komórkowy (mogą ulec rozmagnesowaniu), Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.

6. Pacjentom skierowanym na badania głowy i oczodołów zaleca się  rezygnację z wykonania makijażu oraz nie używania lakieru do włosów (kosmetyki zawierają drobinki metali, które mogą  zafałszować wynik).

7. Przed badaniem powinno się zażyć przyjmowane leki, ponieważ rezonans nie wpływa na ich działanie.

8. Ze względu na prawidłową ocenę radiologiczną w niektórych badaniach wymagane jest podanie dożylne tzw. środków kontrastowych, w przypadkach medycznie uzasadnionych , środek kontrastowy jest podawany na zlecenie lekarza radiologa nadzorującego badanie. Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania jest znacznie ograniczona.

9. W niektórych badaniach jamy brzusznej lub miednicy mniejszej pacjent może zostać poproszony o wypicie wody. W niektórych przypadkach wykonuje się wlew doodbytniczy wody.

10. Do badania MR z podaniem środka kontrastowego konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny:

 • wykonane w okresie 21 dni poprzedzających MR u osób bez dowodów/przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek,

 • wykonane w okresie 7 dni poprzedzających badanie MR u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi zaburzenia czynności nerek.

   

11. Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie, w oparciu o wskazania diagnostyczne, przeszłość chorobową pacjenta, oraz wyniki badań laboratoryjnych (w tym kreatyniny).

12. Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersi, nie powinna karmić dziecka w ciągu najbliższych 24 h, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.


Przeciwwskazania do badania rezonansem magnetycznym:     
      

 • bezwzględne - wszczepione urządzenia elektryczne jak: defibrylator-kardiowerter lub stymulator serca, neurostymulator, implant ślimakowy, nadto:
 • metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych, płytki ortopedyczne, itp.),
 • klaustrofobia ( uczucie  lęku przed przebywaniem w zamkniętych niedużych pomieszczeniach),
 • nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży.


Uwaga!

Pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany, oraz powiadomić o powyższym personel pracowni.

Badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne.

Podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania.

Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.


Zgłaszając się na badanie MR pacjent powinien przynieść ze sobą:

 • aktualne skierowanie na badanie, w oryginale

 • aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami / przesłankami wskazującymi na  zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21 dni),     

 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala                

 • dowód osobisty,    

 • osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim,                                      

 • osoby niepełnoletnie – książeczkę zdrowia dziecka.

   

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem.

                                                                                               

 

LUX MED Diagnostyka: Rezonans magnetyczny

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zalecenia dla Pacjenta przed badaniem:

 • najkorzystniejszym okresem do wykonania badania MR piersi był: 5-13 dzień cyklu lub nie mniej niż 12 tydzień po biopsji piersi (jeśli to możliwe) po odstawieniu hormonoterapii na 2 tygodnie przed planowanym badaniem rezonansu
  (po konsultacji i akceptacji ginekologa)
 • do badania MR mammografii z podaniem środka kontrastowego konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny: wykonane w okresie 21 dni poprzedzających MR u osób bez dowodów/przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek lub wykonane w okresie 7 dni poprzedzających badanie MR u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi zaburzenia czynności nerek
 • w celu prawidłowego nawodnienia organizmu przed badaniem MR zalecane jest wypić około 1.5-2 litrów niegazowanej wody do 3 godzin przed badaniem,
 • w przypadku jeśli badanie MR ma być wykonane z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy pozostać na czczo co najmniej 6 godzin przed badaniem, (bez przyjmowania pokarmów stałych, oraz innych płynów niż wskazany w poprzednim punkcie-niegazowanej wody przyjmowanej do 3 godzin przed badaniem jako nawodnienie),
 • do badania należy przystąpić w luźnym ubraniu pozbawionym w szczególności metalowych elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze i telefon komórkowy (mogą ulec rozmagnesowaniu). Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.
 • przed badaniem powinno się zażyć przyjmowane leki, ponieważ rezonans nie wpływa na ich działanie
 • pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania jest znacznie ograniczona.

Przeciwwskazania do badania rezonansem magnetycznym:

 • bezwzględne - wszczepione urządzenia elektryczne, jak: defibrylator-kardiowerter, lub stymulator serca, neurostymulator, implant ślimakowy,
 • metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy i stenty naczyniowe, klipsy po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych, stabilizacje ortopedyczne, itp.),
 • klaustrofobia (uczucie lęku przed przebywaniem w zamkniętych niedużych pomieszczeniach),
 • nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży.

Uwaga!

 • pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi, stentami i klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany, oraz powiadomić o powyższym personel pracowni. . Decyzję o wykonaniu (lub nie wykonaniu ) badania MR podejmie lekarz radiolog nadzorujący badanie,
 • badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne,
 • podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania,
 • podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.

Zgłaszając się na badanie MR pacjent powinien przynieść ze sobą :

 • aktualne skierowanie na badanie, w oryginale aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami / przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21 dni),
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim,
 • osoby niepełnoletnie – książeczkę zdrowia dziecka.
 • Prosimy o dostarczenie wcześniejszych badań obrazowych i dokumentacji medycznej (MR piersi, mammografii klasycznej, USG piersi, wyników biopsji, karty informacyjne z przebytych operacji/zabiegów oraz wynik aktualnej kreatyniny).

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem .

Zalecenia dla Pacjenta przed badaniem:

 • wykonanie badania rezonansem magnetycznym nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania,
 • przed badaniem MR bez wskazań do dożylnego podania środka kontrastowego nie jest wymagane pozostanie na czczo,
 • w celu prawidłowego nawodnienia organizmu przed badaniem MR zalecane jest wypić około 1.5-2 litrów niegazowanej wody do 3 godzin przed badaniem,
 • w przypadku jeśli badanie MR ma być wykonane z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy pozostać na czczo co najmniej 6 godzin przed badaniem, (bez przyjmowania pokarmów stałych, oraz innych płynów niż wskazany w poprzednim punkcie-niegazowanej wody przyjmowanej do 3 godzin przed badaniem jako nawodnienie),
 • w przypadku badania MR w sedacji, należy pozostać na czczo (również bez przyjmowania płynów) co najmniej 6h przed badaniem.
 • Sedacja u dzieci od 2go r.ż.: dziecko pozostaje na czczo: 6 godzin przed badaniem jeśli karmione jest pokarmami stałymi, 4 godziny przed badaniem jeśli karmione jest mlekiem matki, najmłodsze dzieci powinny być badane jak najwcześniej, nie znieczulamy dzieci w trakcie infekcji i bezpośrednio po przebytej infekcji (umownie do 10-14 dni po ustąpieniu objawów). Przed umówieniem terminu badania proszę podać datę ostatnio przebytej infekcji.
 • Do badania należy przystąpić w luźnym ubraniu pozbawionym w szczególności metalowych elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze i telefon komórkowy (mogą ulec rozmagnesowaniu). Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.
 • Pacjentom skierowanym na badania głowy i oczodołów zaleca się rezygnację z wykonania makijażu oraz nie używania lakieru do włosów (kosmetyki zawierają drobinki metali, które mogą zafałszować wynik).
 • Przed badaniem powinno się zażyć przyjmowane leki, ponieważ rezonans nie wpływa na ich działanie.
 • Ze względu na prawidłową ocenę radiologiczną w niektórych badaniach wymagane jest podanie dożylne tzw. środków kontrastowych, w przypadkach medycznie uzasadnionych, środek kontrastowy jest podawany na zlecenie lekarza radiologa nadzorującego badanie. Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania jest znacznie ograniczona,
 • W niektórych badaniach jamy brzusznej lub miednicy mniejszej pacjent może zostać poproszony o wypicie wody. Również w niektórych przypadkach wykonuje się wlew doodbytniczy wody.
 • Do badania MR z podaniem środka kontrastowego konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny: wykonane w okresie 21 dni poprzedzających MR u osób bez dowodów/przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek; wykonane w okresie 7 dni poprzedzających badanie MR u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi zaburzenia czynności nerek.
 • Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie, w oparciu o wskazania diagnostyczne, przeszłość chorobową pacjenta, oraz wyniki badań laboratoryjnych (w tym kreatyniny).
 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka w ciągu najbliższych 24 h, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.

Przeciwwskazania do badania rezonansem magnetycznym:

 • bezwzględne - wszczepione urządzenia elektryczne, jak: defibrylator-kardiowerter, lub stymulator serca, neurostymulator, implant ślimakowy,
 • metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. stenty i klipsy naczyniowe, klipsy po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych, stabilizacje ortopedyczne, itp.),
 • klaustrofobia (uczucie lęku przed przebywaniem w zamkniętych niedużych pomieszczeniach),
 • nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży.

Uwaga!

 • Pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych, stentami, są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany, oraz powiadomić o powyższym personel pracowni. Decyzję o wykonaniu (lub nie wykonaniu ) badania MR podejmie lekarz radiolog nadzorujący badanie.
 • Badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne.
 • Podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania.
 • Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.

Zgłaszając się na badanie MR pacjent powinien przynieść ze sobą :

 • aktualne skierowanie na badanie, w oryginale aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami / przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21 dni),
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim,
 • osoby niepełnoletnie – książeczkę zdrowia dziecka. Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem.

W przypadku badania zaleca się aby:

 • okres jaki powinien być zachowany pomiędzy biopsją prostaty i badaniem MR to minimum 12 tygodni
 • leczenie napromienianiem modyfikuje wyniki badania co może powodować błędy interpretacyjne, dlatego badanie MR u Pacjentów po zabiegu operacyjnym i radioterapii wykonujemy jedynie ze wskazań klinicznych najlepiej w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy po zakończeniu radioterapii
 • jeśli to możliwe badanie MR powinno być wykonane po ok 8-12 tygodniach od zakończenia hormonoterapii (odstawienie hormonoterapii powinno być konsultowane z lekarzem prowadzącym). Jeśli hormonoterapia jest kontynuowana należy poinformować o tym lekarza radiologa, wpisując te informacje w ankiecie dla Pacjenta, przed badaniem MR prostaty
 • do badania MR prostaty z podaniem środka kontrastowego konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny: wykonane w okresie 21 dni poprzedzających MR u osób bez dowodów/przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek; wykonane w okresie 7 dni poprzedzających badanie MR u osób
  z dowodami/przesłankami wskazującymi zaburzenia czynności nerek
 • w celu prawidłowego nawodnienia organizmu przed badaniem MR zalecane jest wypić około 1.5-2 litrów niegazowanej wody do 3 godzin przed badaniem,
 • w przypadku jeśli badanie MR ma być wykonane z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy pozostać na czczo co najmniej 6 godzin przed badaniem, (bez przyjmowania pokarmów stałych, oraz innych płynów niż wskazany w poprzednim punkcie-niegazowanej wody przyjmowanej do 3 godzin przed badaniem jako nawodnienie),
 • do badania należy przystąpić w luźnym ubraniu pozbawionym w szczególności metalowych elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze i telefon komórkowy (mogą ulec rozmagnesowaniu). Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania
 • przed badaniem powinno się zażyć przyjmowane leki, ponieważ rezonans nie wpływa na ich działanie
 • pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania jest znacznie ograniczona,.

Przeciwwskazania do badania rezonansem magnetycznym:

 • bezwzględne - wszczepione urządzenia elektryczne, jak: defibrylator-kardiowerter, lub stymulator serca, neurostymulator, implant ślimakowy,
 • metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. stenty i klipsy naczyniowe, klipsy po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych, stabilizacje ortopedyczne, itp.),
 • klaustrofobia (uczucie lęku przed przebywaniem w zamkniętych niedużych pomieszczeniach),
 • nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży.

Uwaga!

 • Pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi, stentami, klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany, oraz powiadomić o powyższym personel pracowni. Decyzję o wykonaniu (lub nie wykonaniu ) badania MR podejmie lekarz radiolog nadzorujący badanie.
 • Badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne.
 • Podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania.
 • Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.

Zgłaszając się na badanie MR pacjent powinien przynieść ze sobą :

 • aktualne skierowanie na badanie, w oryginale
 • aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami / przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21 dni),
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim,
 • osoby niepełnoletnie – książeczkę zdrowia dziecka.
 • Prosimy o dostarczenie poprzednich wyników badań obrazowych, wyników TRUS, poziomu PSA w surowicy i wyniki biopsji (zwłaszcza ostatniej).

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem.