Umów wizytę: 22 880 90 80

Kiedy podawany jest środek kontrastowy (kontrast) podczas badania?

Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie, w oparciu o wskazania diagnostyczne, przeszłość chorobową pacjenta (przebieg choroby pacjenta), oraz wyniki badań laboratoryjnych (w tym kreatyniny). Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania jest znacznie ograniczona.