Umów wizytę: 22 880 90 80
2 listopada 2017 godz. 14:14

Badania rezonansem magnetycznym w sedacji

Zapraszamy na badania rezonansem magnetycznym w sedacji - dostępne w pracowniach LUX MED Diagnostyka w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/24 (od poniedziałku do soboty) oraz Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 (od poniedziałku do piątku).

Badanie rezonansem magnetycznym wymaga od Pacjenta dłuższego przebywania w bezruchu w tunelu specjalnego aparatu. Artefakty ruchowe Pacjenta (a w przypadku dziecka jest to szczególnie ważne) są znacznym utrudnieniem i dodatkowo istotnie obniżają jakość obrazów MR. Dlatego w trosce o jakość badania MR i komfort małego Pacjenta rekomendujemy wykonania badania w sedacji. Badania diagnostyczne MR w sedacji mogą być, z uwzględnieniem przeciwskazań, wykonywane zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych.

  • Co to jest sedacja?

Sedacja polega na uspokojeniu Pacjenta poprzez zmniejszenie aktywności jego ośrodkowego układu nerwowego, ale bez wyłączania świadomości. Przeprowadza się ją podając Pacjentowi określone środki farmakologiczne. Sedację stosuje się podczas nieprzyjemnych lub wyjątkowo długich procedur medycznych.

  • Jak wygląda proces sedacji w LUX MED?

Badanie odbywa się w bezpiecznych warunkach z wykorzystaniem sprzętu monitorującego. Nad Pacjentem przez cały czas czuwa lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.

  • Dlaczego w przypadku dzieci rekomendujemy badanie w sedacji?

Sedacja pomaga obniżyć niepokój i stres, które mogą się pojawić w związku z badaniem rezonansem magnetycznym. Sprawia również, że dziecko nie odczuwa dyskomfortu związanego np. z długotrwałym przebywaniem w bezruchu. Badanie przebiega sprawniej i w komfortowych warunkach dla Pacjenta. Jest optymalne czasowo, a obrazy rezonansowe  mają  wysoką jakość pozbawioną artefaktów ruchowych, których obecność w standardowym trybie bez sedacji czasami  wymusza konieczność powtórzenia części lub całości badania.

Badania z sedacją przeprowadzamy w placówkach LUX MED Diagnostyka w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/24 (dostępne również w soboty) oraz w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147.


Zadzwoń i umów się na wizytę!

22 276 24 40