Poleć Drukuj

Tomografia komputerowa głowy

jest obecnie badaniem pierwszego rzutu w diagnostyce stanów chorobowych dotyczących szeroko pojętej głowy (mózgowie, twarzoczaszka, zatoki przynosowe, kości skroniowe, oczodoły).

Wskazania do tomografii komputerowej głowy są bardzo szerokie i można je podzielić na schorzenia dotyczące mózgowia (np. diagnostyka udarów mózgu, krwotoków mózgowych, guzów mózgu, urazów), twarzoczaszki (np. guzy, stany zapalne, urazy), zatok przynosowych (np. ostre przewlekłe zapalenia, nowotwory itp.).

Badaniem tomografii komputerowej mózgowia - ośrodkowego układu nerwowego (OUN) możemy ocenić:

  • tkankę nerwową (z rozróżnieniem istoty szarej i białej),
  • przestrzenie zawierające płyn,
  • mózgowo-rdzeniowy (układ komorowy i układ zbiorników pajęczynówki).