Infolinia: 22 880 90 80
20 lipca 2017 godz. 17:07

Zapraszamy na bezpłatną tomografię płuc

Zapraszamy na bezpłatne niskodawkowe badania tomografii komputerowej (NDTK) w ramach Programu „Wczesne wykrywanie raka płuc”.

LUX MED Diagnostyka po raz siódmy bierze udział w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, którego zadaniem jest wczesne wykrywanie raka płuc.

Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych  jest Programem interwencyjnym prowadzonym w regionach Polski gdzie wczesna wykrywalność raka płuca jest bardzo niska.

W programie mogą wziąć udział osoby:

  • w wieku od 50 do 70 lat;
  • palące papierosy lub inne wyroby tytoniowe (min. 1 paczkę dziennie przez 20 lat obecnie lub w przeszłości);
  • narażone na ekspozycje czynników rakotwórczych (azbest, radon, uran, arszenik, beryl, produktów przemiany węgla kamiennego);
    niezależnie od wieku ze wskaźnikiem odsetkowym EFV1<70% wartości należnych;
  • miejsce zamieszkania z regionu Polski o niskim współczynniku wykrywalności raka płuca (sprawdź szczegóły).

 

Jak wziąć udział w programie?

  • Poproś o skierowanie na badanie lekarza dowolnej specjalizacji lekarskiej. Ostateczną decyzję o wystawieniu skierowania podejmuje lekarz.
  • Umów się na  badanie w wybranej pracowni LUX MED Diagnostyka. Adresy placówek realizujących badania znajdują się tutaj.

 

Czy badanie jest bezpieczne?

Niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK) jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i trwa zaledwie 5 minut. Pozwala na bardzo wczesne wychwycenie nawet kilkumilimetrowych zmian w płucach.


Badania wykonywane są do 18 grudnia 2017 roku.